Wuji betekent zoveel als zonder polariteit, leeg staan. Niet omhoog of omlaag gericht, niet naar voren of naar achteren, niet naar links of naar rechts. Maar dat allemaal ook niet niet. Niet geworteld en niet niet geworteld in de aarde. Niet gestrekt en niet niet gestrekt naar de hemel. Het een noch het ander en allebei tegelijk.