Wuji betekent zoveel als zonder polariteit, leeg staan. Niet omhoog of omlaag gericht, niet naar voren of naar achteren, niet naar links of naar rechts. Maar dat allemaal ook niet niet. Niet geworteld en niet niet geworteld in de aarde. Niet gestrekt en niet niet gestrekt naar de hemel. Het een noch het ander en allebei tegelijk.

Hoofd, hart en buik, verbonden en te beleven als één geheel, dan zorg je goed voor je 3 schatten. Deze drie schatten kennen hun centrum in 3 holtes, zogenaamde lege ruimten, in je lichaam. In je buikholte huist je levenskracht. In je borstholte huist je verbindingskracht en in je schedelholte je geesteskracht. Je levenskracht stelt je in staat om te leven, waarmee je ziel zich verbindt aan je lichaam. Je verbindingskracht stelt je in staat om je te verbinden met intimi, mensen om je heen. Je geesteskracht maakt het mogelijk om je verbonden te voelen met het grote geheel, dat wil zeggen, alles, overal, en altijd.

Tijdens de lessen wordt je telkens opnieuw uitgenodigd om je ogen zacht te maken. Dat wil zeggen dat je alle spieren in en rondom je ogen loslaat.  Dat je stopt met het zoeken naar onveiligheid buiten jezelf. Dat je je ogen, en daarmee je bewustzijn, meer naar binnen richt.